Tiếng việt
English

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

   
1.  Nhãn hiệu, thương hiệu là gì
   
Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ quy định “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Như vậy bất kỳ dấu hiệu nào (trừ những dấu hiệu vi phạm điều cấm của pháp luật) cũng đều có khả năng trở thành nhãn hiệu, nếu đáp ứng các điều kiện về đăng ký sẽ được cấp văn bằng bảo hộ.
Các thuật ngữ “thương hiệu”, logo, hình ảnh thương hiệu, slogan,... là những tên gọi khác của thuật ngữ pháp lý “Nhãn hiệu".
Các thuật ngữ “đăng ký thương hiệu”, “đăng ký logo”, “đăng ký tên”, “đăng ký hình ảnh” sẽ được hiểu và áp dụng tương đương với thuật ngữ pháp lý “đăng ký nhãn hiệu”.
Các thuật ngữ “đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu”, “đăng ký bảo hộ độc quyền logo”, “đăng ký bảo hộ độc quyền tên”, “đăng ký bảo hộ độc quyền hình ảnh” sẽ được hiểu và áp dụng tương đương với thuật ngữ “đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
   
2.  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
   
Về hồ sơ: Khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu đã được thiết kế hoặc đã được sử dụng trong thực tế bằng cách (i) nếu nhãn hiệu là chữ chỉ cần cung cấp qua điện thoại, zalo, viber hoặc gửi email (ii) nếu là hình ảnh khách hàng chỉ cần gửi mẫu nhãn hiệu bằng flie, chúng tôi tự in và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Về thông tin chủ đơn: tên cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép).
Văn bản uỷ quyền (theo mẫu): để Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương thay mặt khách hàng thực hiện mọi thủ tục đăng ký.
Lĩnh vực bảo hộ (phạm vi bảo hộ): Sản phẩm, dịch vụ nào? nhãn hiệu muốn được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ nào cần được liệt kê cụ thể. Ví dụ: Nhãn hiệu là chữ “TRUNG NGUYÊN” bảo hộ cho “sản phẩm café” hoặc nhãn hiệu là chữ “VIETRAVEL” cần bảo hộ cho “dịch vụ du lịch”… Một nhãn hiệu có thể đăng ký cho nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau, phạm vi đăng ký càng rộng thì chi phí phải trả càng nhiều.
Mô tả về nhãn hiệu: (i) nếu nhãn hiệu là hình ảnh thì cho biết ý tưởng về nhãn hiệu, (ii) nếu nhãn hiệu là chữ mà có nghĩa thì cho biết ý nghĩa của từ, (iii) nếu là tiếng nước ngoài thì cho biết ý nghĩa của tiếng Việt tương ứng…
   
3. Thời gian và quy trình đăng ký nhãn hiệu
   
Các mốc thời gian:
  Sau khi khách hàng cung cấp thông tin thì:
 

Bước

Công việc

Thời gian (ngày)

1

 Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương tra cứu, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

01 ngày

2

 Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương soạn, nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục đăng ký

01 ngày

3

 Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn

01 tháng

4

 Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung

09 – 12 tháng

5

 Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ

01 tháng

   
Khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp và được cấp số đơn (dấu hiệu nhận đơn), đây là dấu hiệu pháp lý xác nhận người chủ sở hữu nhãn hiệu đã nộp đơn và sẽ là nhãn hiệu đối chứng cho những đơn nộp sau.
Trong thời gian từ 01 tháng kể từ ngày nộp đơn Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn (thẩm định về thông tin người nộp đơn, đại diện người nộp đơn, phân nhóm hàng hóa, dịch vụ,…) và sẽ gửi cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn hợp lệ nếu đơn được làm đúng về mặt hình thức ngược lại ra quyết định dự định từ chối đơn. Sau đó Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định nội dung cho những đơn hợp lệ và sau khi thẩm định xong sẽ ra ra quyết định cấp/không cấp văn bằng bảo hộ.
Quy trình đăng ký nhãn hiệu:
  Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu
4. Chi phí đăng ký nhãn hiệu
   
Phí đăng ký cho nhóm thứ nhất gồm 6 sản phẩm, dịch vụ là 2.000.000 đồng, từ sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi cộng thêm 200.000 đồng cho mỗi sản phẩm, dịch vụ tăng thêm.
Phí đăng ký cho nhóm thứ 2 trở đi gồm 6 sản phẩm, dịch vụ là: 1.500.000 đồng, từ sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi cộng thêm 150.000 đồng cho mỗi sản phẩm, dịch vụ tăng thêm.
 

Nhóm thứ 1

Nhóm thứ 2 trở đi

Nhỏ hơn 7 sản phẩm/dịch vụ

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7

Nhỏ hơn 7 sản phẩm/dịch vụ

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7

2.000.000 đồng

cho một nhóm

200.000 đồng

cho mỗi sản phẩm, dịch vụ

1.500.000 đồng

đồng cho một nhóm

150.000 đồng

cho mỗi sản phẩm, dịch vụ

 

 

Ví dụ: nhãn hiệu “Contona” cần đăng ký cho:

 
 

(i)   Nhóm thứ 1: Văn phòng phẩm gồm: (1) viết, (2) tập, (3) bìa hồ sơ, (4) thước, (5) tẩy (gôm), (6) sổ tay,

 

      (7) bút chì, (8) compa, (9) giấy bao gói (9 sản phẩm).

 

(ii)  Nhóm thứ 2: Hàng nội thất gồm: (1) giường, (2) tủ, (3) bàn, (3) ghế, (4) kệ, (5) cầu thang, (6) lan can,

 

      (7) ván lót sàn, (8) cửa (8 sản phẩm).

  Như vậy số tiền phải trả như sau:
 

(iii) Nhóm thứ 1 = 2.000.000 + 3x200.000 = 2.600.000 đồng.

 

(iv) Nhóm thứ 2 = 1.500.000 + 2x150.000 = 1.800.000 đồng.

Ngoài ra, khi nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cấp văn bằng bảo hộ khách hàng sẽ phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ 360.000 đồng cho một nhóm hàng hóa, dịch vụ, đây là lệ phí cấp văn bằng.
   
5. Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
   
Văn bằng bảo hộ: Là văn bản do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu.
Hiệu lực về thời gian: Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm và được kéo dài thời hạn bằng cách gia hạn, mỗi lần gia hạn 10 năm và số lần gia hạn không hạn chế, lệ phí gia hạn mỗi lần từ 2.000.000 đồng/10 năm.
Hiệu lực về không gian: Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu muốn có hiệu lực ở quốc gia khác thì phải khách hàng đăng ký trực tiếp tại quốc gia đó hoặc đăng ký quốc tế thông qua Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (tham khảo Đăng ký quốc tế nhãn hiệu).
   
6. Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu
   
Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan không bắt buộc chủ sở hữu nhãn hiệu phải đăng ký khi sử dụng, tuy nhiên để tránh các trường hợp có khả năng gặp rắc rối và xảy ra tranh chấp về sau hoặc bị các chủ nhãn hiệu khác khởi kiện do xâm phạm quyền với nhãn hiệu đã được bảo hộ người đã, đang, sẽ sử dụng nhãn hiệu nên tiến hành xác lập quyền (đăng ký độc quyền) sở hữu của mình càng sớm càng tốt.
Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu có thể được xác lập thông qua hai cơ chế là đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tự động xác lập khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Hiện nay, cơ chế tự động chỉ được áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam (theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ.
Đối với các nhãn hiệu thông thường, quyền sở hữu chỉ được xác lập khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Các quy định pháp luật hiện nay về bảo hộ nhãn hiệu áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu của người đăng ký trước dựa vào ngày nộp đơn. Nói cách khác, trong trường hợp có nhiều người nộp đơn khác nhau cùng đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau, người đăng ký trước sẽ được xem xét cấp văn bằng bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
   
7. Liên hệ đăng ký
   

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hãy liên hệ để được tư vấn, báo giá dịch vụ thực hiện theo các cách thức sau:

(i)   Qua email: Khách hàng gửi mẫu nhãn hiệu mà mình muốn  đăng ký, cho biết sản phẩm, dịch vụ yêu cầu bảo hộ qua email: nhanhieu@tuvanluatvietnam.vn và để lại số điện thoại tên người cần liên hệ sẽ có chuyên viên phụ trách gọi điện thoại tư vấn và báo phí.

(ii)  Qua điện thoại, zalo, viber: Khách hàng có thể gọi đến số điện thoại 0938.373.373 gặp Ms Thuỷ Tiên, Ms Bích Quyên hoặc 0943.117.117 gặp luật sư để được tư vấn (miễn phí) đầy đủ, tường tận tất cả mọi vấn đề về nhãn hiệu từ đăng ký, sử dụng và giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu cũng như giá cả.

(iii) Tư vấn trực tiếp: Tại văn phòng Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương hoặc nhân viên sẽ đến gặp trực tiếp khách hàng để tư vấn.

Văn phòng Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương nằm cạnh Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh nên rất thuận lợi và có thể nộp đơn ngay theo yêu cầu của khách hàng (cần gấp và nhanh), những thủ tục khác xin được bổ sung sau.
   
8. Chia sẻ kinh nghiệm
   
Công ty sở hữu trí tuệ Đông Dương là đơn vị đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (mã đại diện 209) và Cục Bản quyền tác giả xác nhận là tổ chức tư vấn, đại diện quyền tác giả (Văn bản số 237/BQTG-ĐK). Chúng tôi có đầy đủ giấy phép hành nghề, tư cách làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ để đại diện cho khách hàng xử lý mọi vấn đề theo quy định của pháp luật để xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng trong nước và nước ngoài.
Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín, chất lượng, hiệu quả với thâm niên hơn 15 năm kinh nghiệm và đã thẩm định trên 50.000 đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian qua.
Cùng với thời gian dài trải nghiệm thực tế và không ngừng nghiên cứu sâu, rộng trên nền tảng đó là đội ngũ luật sư, chuyên gia nhiều kinh nghiệm tận tâm phụng sự, hết lòng vì khách hàng nhằm mang lại sự trải nghiệm hài lòng cao nhất khi sử dụng dịch vụ.
  Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệuĐăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệuĐăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

 


 

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

10/ 10 - 3326 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 65680
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng