Tiếng việt
English

Khiếu nại đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Khiếu nại đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

1.  Quy trình Khiếu nại, khởi kiện quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ
●   Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan;
Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án. Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án;
Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan;
Thời hạn khiếu nại và giải quyết khiếu nại: Quyền khiếu nại chỉ được thực hiện trong thời hiệu sau đây, không kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại: (i) Thời hiệu khiếu nại lần đầu là chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; (ii) Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu  nại lần đầu. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ, gia hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối.  Thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại;
Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.
2.  Những công việc mà Công ty Sở hữu trí tuệ Đông Dương thực hiện
Thay mặt và thừa ủy quyền của khách hàng trả lời các văn bản của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn (thẩm định hình thức và thẩm định nội dung);
Thay mặt và thừa ủy quyền của khách hàng khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn (thẩm định hình thức và thẩm định nội dung);
Thay mặt và thừa ủy quyền của khách hàng trả lời các phản đối của bên thứ ba về việc phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn của khách hàng;
Lập luận và đưa ra các căn cứ theo quy định của pháp luật để chứng minh cho việc từ chối đơn/từ chối cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ là không có cơ sở;
Thu thập các thông tin, tài liệu, chứng cứ làm căn cứ bảo vệ khách hàng;
Đại diện khách hàng trong việc khởi kiện các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc trong các tranh chấp về sở hữu trí tuệ;
Phát hiện các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ;
Phối hợp với các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (quản lý thị trường, công an kinh tế, thanh tra chuyên ngành, hải quan...) xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.        

 

Hãy share để mọi người cùng biết:

Khiếu nại đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ Khiếu nại đơn bị  từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Khiếu nại, khởi kiện quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ tại dongduong.net 0943117117

10/ 10 - 3339 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 6691
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng