Tiếng việt
English

Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu trong hoạt động quyền tác giả quyền liên quan

THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BVHTTDL

QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

1. Ban hành 04 biểu mẫu với tên và ký hiệu như sau:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả: Mẫu số 01;

b) Tờ khai đăng ký quyền liên quan: Mẫu số 02;

c) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Mẫu số 03;

d) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan: Mẫu số 04.

2. Các mẫu quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.

Điều 4. Hiệu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, bãi bỏ Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT tiếp tục có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu trong hoạt động quyền tác giả quyền liên quan Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu trong hoạt động quyền tác giả quyền liên quan

Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu trong hoạt động quyền tác giả quyền liên quan

10/ 10 - 3367 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 796
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Duyên/Ms.Tiên

phone0938 373 373

LS.Hải

phone0943 117 117

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng