Tiếng việt
English

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

1. Người nộp tờ khai đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức................................................................................................................................

Là: (1).......................................................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... năm.........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:............................ngày cấp:..........................tại:.........................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..............................................................................................

Cấp ngày.........tháng..........năm...............tại:...........................................................................................

Quốc tịch:.................................................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................................

Số điện thoại:...................................Fax:....................................Email:..................................................

Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho: (2)...............................................................................................

2. Tác phẩm đăng ký

Tên tác phẩm:.........................................................................................................................................

Loại hình: (3)............................................................................................................................................

Ngày hoàn thành tác phẩm:..................................................................................................................

Công bố/chưa công bố: (4)................................................... ngày.........tháng.........năm.....................

Hình thức công bố: (5)...........................................................................................................................

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ..............................................Nước....................................................

Nội dung chính của tác phẩm: (6):....................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Tác giả (7)

Họ và tên tác giả:.................................................................Nữ/Nam..........................................

Bút danh:.........................................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng............. năm................tại:.....................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.............................ngày cấp...........................tại:...........................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Số điện thoại:.................................. Fax:..........................................Email:...................................

4. Chủ sở hữu quyền tác giả (8)

Họ và tên/ Tên tổ chức.......................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng............. năm...............................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.............................ngày cấp...........................tại:.............................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ........................................................................................

Cấp ngày.............tháng............năm................tại:.............................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................................

Số điện thoại:............................Fax:......................................Email:........................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (9)...........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                     ...................., ngày....... tháng.......năm......

                                 Người nộp tờ khai (10)

 

Tờ khai đăng ký quyền tác giảTải về

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

10/ 10 - 3314 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 3861
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng