Tiếng việt
English

Quyết định số 337/QĐ-BKH hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH SỐ 337/QĐ-BKH

Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều 2. Giao Tổng cục thống kê phối hợp vói các đơn vị có liên quan:

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Theo dõi tình hình thực hiện, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam khi cần thiết.

Điều 3. Các Ông Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Xem thêm

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Quyết định số 337/QĐ-BKH hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam Quyết định số 337/QĐ-BKH hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Quyết định số 337/QĐ-BKH hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

10/ 10 - 3344 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 1099
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng