Tiếng việt
English

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã vạch phần 2

15.7  Các tiêu chuẩn về dữ liệu của GS1 dùng để làm gì?
Trả lời: 

Khuyến cáo là nên dùng các khóa phân định của GS1. Đó là một hệ thống được quản lý toàn cầu để đánh số và đánh dấu để nhận biết thương phẩm (GTIN – Mã toàn cầu phân định thương phẩm), các đơn vị vận tải hoặc đơn vị logistic (SSCC – Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri), địa điểm và các thực thể hợp pháp (GLN - Mã toàn cầu phân định địa điểm), tài sản và các đơn vị vận tải có thể sử dụng lại (GRAI, GIAI – Mã toàn cầu phân định tài sản), các quan hệ dịch vụ (GSRN – Mã toàn cầu phân định dịch vụ) và hơn nữa. GS1 đảm bảo tính đơn nhất toàn cầu của các số nhận dạng trong chuỗi cung ứng và chuỗi nhu cầu. Đối với EDI, khuyến cáo là nên dùng GS1 EANCOM, một hướng dẫn áp dụng chi tiết của các gói tin tiêu chuẩn UN/EDIFACT sử dụng các Ký hiệu nhận dạng của GS1 và để điều khiển có hiệu quả giản đồ GS1 XML thương mại điện tử dựa trên internet để cung cấp một ngôn ngữ gói tin thương mại toàn cầu dành cho thương mại điện tử. Dịch vụ thông tin EPC (EPCIS-EPC Information Service) xây dựng một giao diện cho việc chia sẻ dữ liệu, cả bên trong công ty và giữa các công ty. Việc chia sẻ này nhằm mục đích cho phép các bên tham gia trong mạng lưới EPC chia sẻ về việc bố trí GTIN (hoặc EPC) cho các đối tượng tùy theo bối cảnh thương mại tương ứng.

15.8  Có cách nào tốt nhất để áp dụng EPC không?
Trả lời: 

Sách hướng dẫn áp dụng RFID EPC toàn cầu nhằm vào những người đọc đã biết về RFID và định hướng để sử dụng kỹ thuật này. Cuốn sách bao gồm thông tin từ các nhóm làm việc của EPC toàn cầu, trong đó có rất nhiều thành viên đã làm theo RFID từ rất sớm. Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp cho các công ty các thông tin cần thiết thực tế và đúng lúc để họ chuẩn bị cho việc thí điểm RFID và triển khai các dự án bằng cách tận dụng các kinh nghiệm học được của các thành viên trong cộng đồng EPC toàn cầu. Xin mời xem trang web: www.epcglobalinc.org/what/cookbook

15.9  Các thành phần của giá nhãn (tag) và các chi phí tương ứng liên quan là gì?
Trả lời: 

Giá tag bị ảnh hưởng của các yếu tố sau:

-       Số lượng

-       Hình thức nhãn (kích thước, vật liệu, v.v…)

-       Dung lượng nhớ

-       Các tính chất và chức năng

-       Nhà sản xuất

Phụ thuộc vào các yếu tố trên, giá cả cho tag trên thị trường vào khoảng 0,10 đến 0,25 EURO (thời điểm cuối năm 2007). Xu thế giá sẽ dần giảm xuống trong tương lai.

15.10  Có công cụ nào để tính Đầu tư hoàn lại (ROI-Return on Investment) không?
Trả lời: 

Trên internet có một số cách tính ROI:

-       www.gs1-germany.de

-       www.autoidecenter.org

-       www.indicod-ecr.it/prodottiservizi/index.php?id=171

15.11  Nguyên tắc sử dụng tần số radio ở châu Âu là gì?
Trả lời: 

Tất cả các tag và máy đọc RFID được bán ở thị trường châu Âu đều phải tuân theo quy tắc về radio và trang thiết bị của EU. Nếu không phù hợp với các quy tắc này thì các sản phẩm này không được coi là hợp pháp ở châu Âu.

Vì thế, bất kỳ hệ thống RFID nào mà bạn mua ở châu Âu đều có thể được triển khai dựa trên cơ sở của các quy tắc hiện tại. Các quy tắc áp dụng cho phép việc thực hiện hệ thống RFID một cách có hiệu quả mà không cần có bất kỳ sự ép buộc quá đáng nào trong quá trình hoạt động giống như Mỹ. Thực tế, cuộc cách mạng về công nghệ và tiêu chuẩn, đặc biệt tương ứng với hệ thống UHF, đã làm cho chúng ta có thể sử dụng một cách có hiệu quả, thậm chí là cả một dải tần số radio có giới hạn được phép hiện nay.

Cùng với sự phát triển đã đạt được từ trước đến nay, có các nghiên cứu đang được tiến hành để cải thiện tốt hơn quá trình thực hiện và để mở rộng dải tần radio có thể áp dụng ở châu Âu. Các nỗ lực này sẽ giúp quá trình thực hiện ngày càng tốt hơn hiện nay và nhằm cải tiến khả năng mở rộng giải pháp ở châu Âu để đảm bảo sự chấp nhận ở quy mô lớn.

15.12  Các trung tâm và phòng thí nghiệm như thế nào thì có thể kiểm tra RFID trên sản phẩm?
Trả lời: 

Sáu phòng thí nghiệm EPC châu Âu đã đồng ý hợp tác chặt chẽ và hình thành nên mạng lưới phòng thí nghiệm EPC châu Âu để ủng hộ cho quá trình chấp nhận công nghệ EPC và RFID ở châu Âu. Có thể tìm thêm thông tin tai địa chỉ: www.gs1eu.org/labs

15.13  EPCIS có thay thế EDI không?
Trả lời:  Không. Tiêu chuẩn EPCIS cung cấp một cách để chia sẻ thông tin chi tiết với khối lượng lớn về các sự kiện và trạng thái giữa các đối tác. EPCIS không trữ các thông tin mua bán, dự báo, trả giá… như việc trao đổi qua EDI trong giao dịch kinh doanh giữa 2 bên.
15.14  Công ty chúng tôi nên áp dụng các tiêu chuẩn nào của GS1 hay các tiêu chuẩn của EPC toàn cầu?
Trả lời: Khuyến cáo việc sử dụng các tiêu chuẩn GS1 EPC toàn cầu và do đó tham gia vào tổ chức. Điều kiện tiên quyết để tạo một mã số EPC là phải là thành viên của EPC toàn cầu.
15.15 Quá trình giữ cho dữ liệu được đồng bộ giữa các bên là gì? (các thay đổi của sản phẩm, sản phẩm mới, quản lý sự gián đoạn): 

Trả lời:  

Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu của GS1 (GDSN) cho phép việc quản lý các thông tin về sản phẩm, ví dụ như mô tả sản phẩm, chiều đóng gói, số GTIN, trọng lượng… Dữ liệu EPC liên quan đến dòng chảy vật chất của vật phẩm trong suốt chu trình sống của nó. Liên kết giữa 2 mạng này là số phân định vật phẩm ví dụ như GTIN và sự kết hợp EPC. Các nguyên tắc đồng bộ hóa không bị ảnh hưởng bởi việc có EPCIS.
15.16  Ai có thể đọc dữ liệu của tôi và dữ liệu nào?
Trả lời:   Thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác thương mại sẽ xác định quyền truy cập đối với từng loại dữ liệu.
15.17 EPC nên ở định dạng như thế nào trên Mã toàn cầu phân định thương phẩm theo xê-ri (SGTIN-serial GTIN) và SSCC được phản ánh như thế nào trên thông báo chuyển hàng?
Trả lời: GS1 Đức và ban lãnh đạo các quốc gia có liên quan đã đưa ra một khuyến cáo về việc sử dụng SGTIN và SSCC đối với thông báo chuyển hàng của EANCOM. Các mã tương ứng được sử dụng cũng đã được đệ trình và thông qua bởi GS1 GSMP (Global Standards Management Process - Chu trình quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu). Gần đây, khuyến cáo của các quốc gia còn lại cũng đã được chuyển tới GSMP để thông qua một tài liệu ở cấp độ toàn cầu để đảm bảo rằng các công ty sử dụng đều truyền SGTIN và SSCC vào thông báo chuyển hàng EANCOM theo cùng một cách trên toàn thế giới.
Câu 16:  Các câu hỏi liên quan đến phần diễn giải người đọc được đối với mã vạch thuộc Hệ thống GS1
Câu 16.1:   Phần diễn giải người đọc được có cần theo một cỡ cụ thể không?
Trả lời: Font OCR-B đã được quy định từ đầu để sử dụng với mã vạch EAN/UCC, nhưng các yêu cầu kĩ thuật của Hệ thống GS1 hiện chấp nhận mọi font nếu font đó là rõ ràng dễ đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu kĩ thuật cho cỡ của mã vạch EAN/UCC, hãy xem tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.1, phụ lục 6.
  Phần văn bản người có thể đọc thuộc mã vạch ITF-14 hay GS1-128 phải rõ ràng dễ đọc và có cỡ tỷ lệ đúng với cỡ của mã vạch theo “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.2.1.6 (ITF) và phần 5.3.7.4 (GS1-128).
Câu 16.2:  Phần diễn giải người đọc được nên đặt phía trên hay phía dưới mã vạch?
Trả lời: Tùy thuộc vào mã vạch bạn sử dụng. Đối với mã vạch EAN/UCC, hãy tham khảo tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.1 Phụ lục 6. Đối với mã vạch ITF-14 và GS1-128, phần văn bản (diễn giải người đọc được) có thể được in phía trên hay phía dưới mã vạch theo quy định trong tài liệu “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.2.1.6 (ITF-14) và phần 5.3.7.4 (GS1-128).
Câu 16.3:  Phần thể hiện các kí tự người đọc được có quan trọng không?
Trả lời: Có. Đối với mã vạch EAN/UCC, các kí tự người có thể đọc phải là phần thiết kế có tham chiếu tới các câu hỏi nêu trên. Khoảng trống của các kí tự thuộc phần diễn giải người đọc ở phía dưới mã vạch ITF-14 và GS1-128 trợ giúp việc làm cho phần văn bản này dễ đọc và dễ nhập dữ liệu hơn. Trong khi tạo các khoảng trống phù hợp cho phần diễn giải người đọc được, những khoảng trống này không được mã hóa vào trong mã vạch.
Câu 16.4:  Tôi thấy có dấu ngoặc đơn bao quanh số phân định ứng dụng (AI) trong mã vạch GS1-128. Chúng được đề nghị xuất hiện ở đó và được mã hóa vào các vạch và khoảng trống của mã vạch hay sao?
Trả lời: Tất cả các số phân định ứng dụng phải được đóng trong dấu ngoặc đơn trong phần diễn giải người đọc được, nhưng không được mã hóa vào mã vạch theo “Yêu cầu kĩ thuật chung của GS1” phần 5.3.7.4.
  Có bao nhiêu chữ số tôi in ra phía dưới mã vạch EAN/UCC trong phần văn bản người đọc được?
Trả lời: Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 12 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch UPC-A.
  Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 13 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch EAN-13.
  Bạn phải, chắc chắn và không có ngoại lệ, in 8 số, không nhiều hơn, phía dưới mã vạch UPC-E and EAN-8.
Câu 17: Các câu hỏi thường gặp về Hoạt động kiểm tra chất lượng mã vạch
Câu 17.1: Tôi có nên tính cả phần mã số người đọc được vào trong phép đo chiều cao của mã vạch EAN/UPC?
Trả lời: Có, chiều cao của đo được phải là chiều cao của toàn bộ mã vạch bao gồm cả các mã số.
Câu 17.2:  Vật phẩm mà tôi kiểm tra bị cong, tôi đo chiều cao của mã vạch thế nào?
Trả lời: Nếu có thể, hãy cố làm phẳng nhãn/ sản phẩm ra. Nếu không thể được thì hãy uốn cong thước quanh vật phẩm để có được phép đo chính xác.
Câu 17.3:  Dường như có một vạch đỏ xuyên qua Vùng trống nhưng máy kiểm tra xác nhận không thu nhận nó. Trường hợp này là đạt hay không đạt?
Trả lời: Vật phẩm nên được coi là đạt. Một vài loại màu không gây ra các thay đổi về hệ số phản xạ và sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất quét. Bạn có thể dựa vào khả năng của máy kiểm tra xác nhận để xác định các công bố này.
Câu 17.4:  Máy kiểm tra xác nhận thông báo rằng mã vạch là mã 128, mã vạch đó có đúng không?
Trả lời: Các máy kiểm tra xác nhận phù hợp với ISO cũng có thể đọc các mã vạch không thuộc về GS1. Nếu máy kiểm tra xác nhận [một cách chính xác] thông báo rằng mã vạch là mã 128, nhưng ứng dụng ở đây lại yêu cầu mã vạch GS1-128, thì khi đó mã đó là sai. Khuyến nghị Kí tự chức năng (FNC1) phải được đưa vào phần bắt đầu của mã vạch.
Câu 17.5:  Mã vạch không thoả mãn phép đo chiều cao tối thiểu đối với một mã EAN/UPC, mã vạch có đạt không?
Trả lời: Mã vạch đó là không đạt ngoại trừ trường hợp bao gói bị hạn chế đến mức mà khoảng chiều cao tối đa có thể đã được cho trước. Trong trường hợp này thì mã vạch có thể cho là đạt. Hãy tham khảo www.gs1.org/helpdesk để có được các Câu hỏi thường gặp về việc sử dụng các loại mã vạch EAN/UPC nhỏ.
Câu 17.6:  Nhà sản xuất mẫu muốn dùng mã vạch EAN/UPC trên một nhóm thương phẩm, điều này có đúng không?
Trả lời: Có, điều này là đúng khi mà kích thước X còn có chiều cao tối thiểu là 0,495 mm.
Câu 17.7: Mã vạch ITF-14 mà tôi đang kiểm tra đã bị giảm chiều cao vạch xuống còn có 28mm, điều này có phù hợp không?
Trả lời: Không, chiều cao tối thiểu phải bằng 32 mm (1,25 in.), ngoại trừ trường hợp bao gói bị hạn chế đến mức không thể dùng chiều cao đúng theo qui định.
Câu 17.8:  Mã vạch GS1-128 rộng 185 mm và nhà sản xuất nói rằng nó sẽ quét được, nó có đạt không?
Trả lời: Không, nó sẽ không đạt. Độ rộng tối đa của mã vạch GS1-128 là 165 mm điều này là để đảm bảo rằng mọi máy quét đều có thể quét được nó.
Câu 17.9:  Mã vạch để kiểm tra có các đường màu trắng cắt ngang qua, đây có là vấn đề không?
Trả lời: Khi kiểm tra mã vạch bằng máy kiểm tra xác nhận, một vài lần quét kiểm tra sẽ bị ảnh hưởng bởi các đường màu trắng. Ảnh hưởng tổng thể của những vạch này sẽ xác định liệu mã vạch có đạt hay không.

Câu 17.10: 

Một mã vạch ITF-14 khi kiểm tra đã đạt cấp 0,5 khi các vạch khác không đạt ở cấp này. Điều này có đúng không?
Trả lời: Cấp tối thiểu đối với mọi mã vạch là 1,5 với ngoại lệ cho mã ITF-14 khi được in trên vật liệu làm bằng sợi thủy tinh khi mà cấp khả thi tối thiểu là 0,5.
Câu 17.11:  Chiếc hòm hay nhóm thương phẩm mà tôi đang kiểm tra sẽ chỉ kiểm tra được nếu chất liệu bọc bên ngoài bị nhăn được tháo bỏ. Điều này có chấp nhận được không?
Trả lời: Không, bất kì khi nào có thể mã vạch phải được kiểm tra ở dạng đóng gói cuối cùng của nó. Nếu chất liệu bọc bên ngoài bị nhăn được bó lại ngang qua mã vạch thì nó sẽ không chỉ làm cho việc kiểm tra chất lượng mã vạch thất bại mà thậm trí còn dẫn đến việc không quét được mã vạch khi thương phẩm được chuyển vào chuỗi cung ứng.
Câu 17.12:  Mẫu mà tôi đang kiểm tra rõ ràng là vật phẩm được xác định cho điểm bán lẻ và được gắn mã vạch ITF-14. Nó sẽ tốt chứ?
Trả lời: Không, mọi vật phẩm để bán lẻ phải được mã hóa bằng mã vạch EAN-13, UPC-A, EAN-8 hay UPC-E.
Câu 18:  Các câu hỏi liên quan đến truy tìm nguồn gốc thương phẩm
Câu 18.1: Có thể tuân thủ điều 18 của Luật EU 178/2002 như thế nào?
Trả lời: Điều 18 của Luật EU 178/2002 yêu cầu phải thực hiện truy tìm nguồn gốc các mặt hàng tại tất cả các bước của sản xuất, chế biến và phân phối. Có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng mã vạch GS1-128 để phân định đơn nhất nguyên vật liệu, mặt hàng thương phẩm và đơn vị hậu cần và lô/seri cũng như mối liên kết, ghi chép và liên lạc của chúng.
Câu 18.2:  Để truy tìm nguồn gốc toàn bộ chuỗi cung ứng, những dữ liệu nào phải được ghi chép, ở đâu và như thế nào ?
Trả lời: Những dữ liệu liên quan tới một hoặc tất cả các bên trong chuỗi cung ứng hoặc là các dữ liệu đối tượng của bất kỳ một luật hoặc quy định chuyên ngành nào. Điều này có thể đạt được một cách có hiệu quả bằng việc sử dụng một hệ thống mở áp dụng xuyên suốt chuỗi giá trị. Dữ liệu ghi chép được có thể được lưu giữ và có thể lấy ra tại mỗi cơ sở dữ liệu của từng đối tác trong chuỗi cung ứng hoặc là tại một cơ sở dữ liệu trung tâm. Khoảng thời gian để lấy ra phụ thuộc vào đơn vị hậu cần hay thương phẩm cụ thể. Hệ thống GS1 cung cấp một sơ đồ mã số có tính chất chìa khoá tạo thuận lợi cho việc ghi và lấy ra. Thông tin chi tiết hơn có thể tìm thấy trong chương 7 - 10 của Hướng dẫn truy tìm nguồn gốc thủy sản.
Câu 18.3: Một hệ thống mở, chẳng hạn như hệ thống GS1, có những ưu việt gì đối với người sử dụng, so với một hệ thống đóng ?
Trả lời: Hệ thống mã số mở cho phép tất cả các bên trong tất cả các ngành kinh doanh sử dụng một tiêu chuẩn chung và do vậy làm tăng hiệu quả của công việc kinh doanh trong chuỗi cung ứng mà họ là một bên. Hệ thống toàn cầu GS1 cung cấp chức năng này. Trái lại, hệ thống ngành hoặc song phương giới hạn khả năng đạt được lợi ích thu được từ việc sử dụng tiêu chuẩn toàn cầu. Sự phát triển mạnh trong hơn 30 năm qua của Hệ thống GS1 thúc đẩy phát triển thêm các phần cứng và phần mềm làm cho việc áp dụng mã vạch trở nên hiệu quả hơn. Chức năng chéo của Hệ thống GS1 đã được nhận thấy bởi nhà cung cấp hệ thống nguồn doanh nghiệp và hiện đã được tổ hợp lại trong phần mềm tiêu chuẩn có sẵn để sử dụng đa ngành các sản phẩm này.
Câu 18.4:  Bắt đầu từ đâu ?
Trả lời: Tiếp xúc và đăng ký thành viên với Tổ chức mã số mã vạch quốc gia (thành viên GS1 quốc tế). Lập Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và/hoặc Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) và/hoặc Mã số công ten nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) bằng cách sử dụng Mã quốc gia GS1 cùng với số phân định doanh nghiệp mà GS1 Việt Nam đã cấp cho cơ sở bạn. Thông báo dự định của cơ sở bạn cho tất cả các đối tác thương mại sẽ đọc mã vạch GS1 thể hiện các mã số trên đây và /hoặc các thông điệp EDI EANCOM.
Câu 18.5:  Để trở thành thành viên của GS1 phải tốn bao nhiêu ?
Trả lời: Phí thành viên rất khác nhau đối với các nước khác nhau, phụ thuộc vào dung lượng mã số và dịch vụ yêu cầu. Nhưng phí thành viên GS1 là thấp. Nó thường bao gồm phí hàng năm và phí đăng ký lần đầu.
Câu 18.6: Đổi lại thì nhận được cái gì ?
Trả lời: Một công ty sẽ nhận được một mã số phân định (Id) là tổ chức thành viên GS1, một dung lượng để đánh số sản phẩm của họ và một sự hỗ trợ cơ bản để áp dụng Hệ thống GS1. Dung lượng đánh số sản phẩm giao cho công ty thành viên phụ thuộc vào nhu cầu của họ và trong phạm vi từ 1000 đến 100.000. Nếu một công ty muốn dùng EDI qua thông điệp EANCOM họ có thể yêu cầu những thông tin cần thiết và sổ tay từ tổ chức MSMV quốc gia (thành viên GS1 quốc tế) của họ.
Câu 18.7:  Quản lý ngân hàng mã số do tổ chức thành viên GS1 quốc tế cấp cho như thế nào ?
Trả lời: Khi bạn tham gia tổ chức thành viên GS1 quốc tế, họ sẽ cung cấp cho bạn các tài liệu cần thiết để quản lý hệ thống mã số. Các công ty nên cấp một cách tập trung các mã số sản phẩm.
Câu 18.8:  In mã vạch GS1 trên nhãn như thế nào ?
Trả lời: Phần mềm tạo nhãn sẽ cho phép bạn sử dụng máy in phun hoặc laser, hoặc bạn cũng có thể sử dụng các máy in thiết kế đặc biệt chất lượng cao truyền nhiệt hoặc trực tiếp. Các máy này có thể có sẵn các đơn vị cho phép in nhãn lập trình trước hoặc là được điều khiển bằng máy tính cá nhân (PC). Cũng có thể nhãn được in bởi một nhà cung cấp chuyên về in nhãn.
Câu 18.9:  Chúng tôi có phải trở thành thành viên của tổ chức thành viên GS1 quốc tế ở mọi quốc gia mà chúng tôi hoạt động ở đó không ?
Trả lời: Không. Thành viên của một tổ chức MSMV quốc gia (thành viên GS1 quốc tế) sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về nhận dạng và liên lạc của một công ty. Nhưng nếu có nhu cầu về sự hỗ trợ của một tổ chức MSMV quốc gia khác (Ví dụ về ngôn ngữ địa phương) thì cũng có thể xin tham gia vào tổ chức này.
Câu 18.10:  Để sử dụng mã GS1-128 có cần phải trở thành thành viên của một tổ chức MSMV quốc gia (thành viên GS1 quốc tế) không ?
Trả lời: Thành viên của một tổ chức MSMV quốc gia (thành viên GS1 quốc tế) được yêu cầu phát các cấu trúc dữ liệu GS1. Cấu trúc dữ liệu này được thể hiện trên vật mang dữ liệu GS1 (tức là mã vạch) trên lĩnh vực công cộng. Nếu bạn chưa phải là thành viên của một tổ chức MSMV quốc gia thành viên GS1 thì bạn phải làm việc này trước khi bạn muốn sử dụng GS1-128.
  Nếu bạn đã là thành viên của tổ chức MSMV quốc gia thành viên GS1, phí thành viên hàng năm của bạn đã bao gồm cả phí liên quan đến những hỗ trợ sử dụng tất cả các tiêu chuẩn GS1, trong đó có cả GS1-128. Các nhà cung cấp hậu cần có thể sử dụng các mã SSCC do các thành viên GS1 áp dụng trên các thùng hàng của họ và thu được lợi ích từ các chức năng có sẵn.

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã vạch phần 2 Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã vạch phần 2

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký mã vạch phần 2

10/ 10 - 3334 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 3260
Hình ảnh trụ sở

        Bảng hiệu công ty

Hỗ trợ nhanh

Ms.Tiên/Ms Quyên

phone0938 373 373

Đường đến Đông Dương
Bản đồ
Đăng ký nhận bản tin

© Copyright by  www.dangkynhanhieu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng